Klik hier voor de nieuwe Stevin

Stevin is de opvolger van Scoop.
Voor de zes boeken die hieronder staan, zijn twee nieuwe boeken in de plaats gekomen. Zie de groene afdeling van deze site: Stevin vanaf 2016. Daar staan ook de filmpjes, applets, practicumhandleidingen, extra's, ... .

Van die zes boeken kunnen geen beoordelingsexemplaren meer worden aangevraagd en ze kunnen ook niet meer besteld worden via het CB (Centraal Boekhuis).

Er zijn scholen die nog een paar jaar moeten blijven werken met de editie tot 2016. We raden docenten van die scholen aan hun leerlingen te wijzen op de groene afdeling Stevin vanaf 2016.

Die scholen kunnen, zo nodig, hun boekenvoorraad aanvullen door een e-mail te sturen naar stevin@stevin.info. Deze service stopt 31 mei 2019.

Hubert Biezeveld Louis Mathot Ruud Brouwer


vwo


vwo deel 1
ISBN 978-90-76347-49-3
omvang 304 p.   € 47,50
 1. Bewegen (CE)
 2. Versnellen (CE)
 3. Drie wetten van Newton (CE)
 4. Vectoren en hefbomen (CE)
 5. Spiegels en lenzen (CE)
 6. Stroom, spanning en weerstand (CE)
 7. Energie en arbeid (CE)
 8. Radioactiviteit (CE)
 9. Signaalverwerking (SE)
 10. Algemene technieken

havo


havo deel 1
ISBN 978-90-76347-48-6
omvang 240 p.   € 44,50
 1. Bewegen (CE)
 2. Versnellen (CE)
 3. Drie wetten van Newton (CE)
 4. Vectoren (CE)
 5. Licht en zicht (CE)
 6. Stroom, spanning en weerstand (CE)
 7. Radioactiviteit (CE)
 8. Signaalverwerking (CE)
 9. Algemene techniekenvwo deel 2
ISBN 978-90-76347-50-9
omvang 256 p.  €45,50
 1. Gassen (SE)
 2. Energie en warmte (SE)
 3. Trillen en slingeren (CE)
 4. Kromme banen (CE)
 5. Licht en zicht (CE)
 6. Golven en golfoptica (CE)
 7. Elektromagnetisme (CE)
 8. Inductie (SE)
 9. Versnellen en afbuigen (CE)
 10. Atomen (SE)havo deel 2
ISBN 978-90-76347-52-3
omvang 148 p.  €39,50
 1. Energie en arbeid (CE)
 2. Energie en warmte (SE)
 3. Trillen en slingeren (CE)
 4. Golven (CE)
 5. Elektromagnetisme (SE)
 6. Inductie (SE)vwo deel 3
ISBN 978-90-8967-1318
omvang 120 p.  € 39,50
 1. Newton en Coulomb
 2. Kijken in het lichaam
 3. Straling van sterren
 4. Quantumwereld
 5. Los zandhavo deel 3
ISBN 978-90-8967-1301
omvang 104 p.  € 39,50
 1. Hefbomen en vervormingen
 2. Kijken in het lichaam
 3. Zonnestelsel en heelal
 4. Stoffen en materialen
 5. Snippers